Hakem Değerlendirme Süreci

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Dergiye iletilen çalışmalar, makale değerlendirme sürecine alınmadan önce editör tarafından intihal taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranının %20 ve tek bir kaynak için %2 yararlanma oranının altında olması gerekir. Bu koşulların sağlanması durumunda, editör iletilen çalışmaların derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğunu kontrol etmektedir. Bu süreç en fazla 3 hafta sürmektedir.

Derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğuna karar verilen çalışmalar, editör kurulu üyelerinin bulunduğu toplantılarda (aylık olarak yapılmaktadır) dergiye iletilen çalışmalara hakem atanmasını kararlaştırır.

Belirlenen hakemlerin konularında uzman ve farklı üniversitelerde görev almasına özen gösterilmektedir. İlgili çalışmalar en az 2 hakeme iletilmektedir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 15 gün süre tanınmaktadır. Hakemlerin talepleri üzerine bu süreler editörün uygun görmesi ile uzatılabilmektedir. Hakem değerlendirme süresinin çok uzaması durumunda editör, bir sonraki toplantıda editör kuruluna danışarak hakem değişikliğine gidebilmektedir.

Hakem değerlendirmelerinin olumlu yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörleri ilgili hakem görüşlerini kabul etme ya da reddetme hakkına sahiptirler. Ancak, reddetme durumunda editör kurulu, hakem ve yazarlara reddetme kararının gerekçelerini sunmak zorundadır.

Hakem değerlendirmelerinin olumsuz (ret) yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörlerinin müdahale hakkı olmaksızın ilgili çalışma reddedilir. Hakemler ret kararlarını gerekçelendirmek durumundadır. Yazarların ret kararına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz durumu editör kurulu tarafından değerlendirilir.

Hakemlerin ilgili çalışmalardan düzeltme talep etmesi durumunda, yazarlara ilgili hakem değerlendirme raporları ve eğer varsa metin içi düzeltmeleri iletilip, düzeltme taleplerinin karşılanması beklenir. Düzeltme taleplerinin karşılanmadığına dair hakemler tarafından ve/veya editör kurulunca görüş oluşursa ilgili çalışma reddedilebilir. Hakem değerlendirmelerinin birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, eğer hakemlerden bir majör düzeltme diğeri ret kararı verdiyse, editör kurulu üçüncü bir hakeme iletmeksizin çalışmayı reddedebilir. Hakemlerden birinin minör düzeltme diğerinin ret kararı vermesi durumundaysa, çalışma üçüncü bir hakeme iletilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesine göre çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına editör kurulu karar verir.