Amaç ve Kapsam

AMAÇ VE KAPSAM

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi içerisinde Sosyoloji ,Tarih, Siyaset Bilimi, Felsefe, İktisat, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Edebiyat, Psikoloji, Antropoloji ve Eğitim Bilimleri vb. alanlarında yazılmış bilimsel araştırma makalelerine yer verilir. Dergide birincil kaynaklara dayalı çalışmalara öncelik verilmektedir.

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi’nde akademik makalelerin yanı sıra ilgili alanlardaki kitap incelemeleri, bibliyografya ve çeviri (telifsiz veya yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla) yazılara da yer verilmektedir.

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide yayımlanan araştırma yazılarının daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgari 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur.

DERGİ KURULLARI

  1. Editör Kurulu
  2. Yayın Kurulu
  3. Yabancı Dil Editörü