Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi benimsemiş olduğu etik görev ve sorumluluklarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ve Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler dikkate alınmaktadır.

Nesnellik

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarının cinsel yönelimine, dinsel inancına, etnik kökenine, uyruğuna ve siyasal felsefesine bakmadan akademik ve bilimsel içeriğine göre değerlendirir. Yazar(lar)a dair kişisel eleştiriler uygunsuz olarak kabul edilir. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

İntihal

İntihal, başkasının çalışmasını kendi çalışmasıymış gibi göstermek, başkasının çalışmasını atıf vermeden olduğu gibi veya şeklen değiştirerek kopyalamak ve başkaları tarafından yapılan araştırma sonuçlarını sahiplenmek şekline gerçekleşir. İntihal hangi şekilde yapılırsa yapılsın etik dış bir davranıştır, kabul edilemez.

Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu yayınlanmış makalelere ilişkin başta intihal olmak üzere ve tüm bilimsel suistimal iddialarını ivedilikle incelemeye alır. Eğer bir makalenin çalışmalardan intihal yapmış veya izinsiz veya eksik bildirimle üçüncü şahısların telif materyalini kullanmış olduğu tespit edilirse, Editörler Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili akademik kurumlara bildirmek dahil çeşitli işlemler yapma hakkını saklı tutar.

Çıkar Çatışması

Bütün yazarlar, çalışmalarını uygunsuz bir şekilde etkileyebileceği düşünülebilecek başka bireyler ve kurumlarla aralarındaki her türlü maddi çıkar ilişkisini makalede açığa kavuşturmalıdırlar.

Gizlilik

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi, yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdür. Telâkki Sosyal Bilmler Dergisi Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu ilgili yazar ve hakemlerle başka türlü anlaşılmadığı müddetçe, dergiye gönderilen tüm materyalin ve hakemlerle yapılan tüm yazışmaların gizliliğini korumayı teminat altına alır. Raporlar veya makale hakkındaki bilgiler başkalarıyla paylaşılamaz. Hakemler editörler kurulunun yazılı izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmaz. 

Yazarların Sorumluluğu

• Çalışmanın orijinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını ve halihazırda farklı bir dergide değerlendirme aşamasında olmadığını beyan etmelidir.

• Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmaya katkıda bulunmuş olmalıdır.

• Yazarlar ihtiyaç duyulması halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.

• Yazarın yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu fark etmesi durumunda editör kurulunu bilgilendirmesi gerekmektedir.

• Yazar etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır.

• Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Makalede yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda gösterilmelidir.

TELİF HAKKI

Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi:

• Dergide yayınlanan yayınların telif hakkı Telâkki Sosyal Bilimler Dergisi’ne devredilir. Kaynak gösterilerek atıf verilebilir. İzinsiz ticari amaçlarla kullanılamaz.

• Yayımlanan makaleler için ücret ödemez.

• Yazarlardan ücret talep etmez.

Yazar(lar):

• Sunulan makalenin yazar(lar)ın çalışması olduğunu ve makalede intihal yapılmadığını;

• Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;

• Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;

• Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;

• Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini taahhüt eder.

• Yayımlama hakkını dergiye verir.

ÜCRET POLİTİKASI

Dergiye gönderilen makalelerden hiçbir aşamada herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazılar için telif ücreti de ödenmemektedir.

HAKEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Dergiye iletilen çalışmalar, makale değerlendirme sürecine alınmadan önce editör tarafından intihal taramasından geçirilmektedir. Benzerlik oranının %20 ve tek bir kaynak için %2 yararlanma oranının altında olması gerekir. Bu koşulların sağlanması durumunda, editör iletilen çalışmaların derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğunu kontrol etmektedir. Bu süreç en fazla 3 hafta sürmektedir.

Derginin yayın ilkelerine ve amaçlarına uygunluğuna karar verilen çalışmalar, editör kurulu üyelerinin bulunduğu toplantılarda (aylık olarak yapılmaktadır) dergiye iletilen çalışmalara hakem atanmasını kararlaştırır.

Belirlenen hakemlerin konularında uzman ve farklı üniversitelerde görev almasına özen gösterilmektedir. İlgili çalışmalar en az 2 hakeme iletilmektedir. Hakem değerlendirme süreci için hakemlere 15 gün süre tanınmaktadır. Hakemlerin talepleri üzerine bu süreler editörün uygun görmesi ile uzatılabilmektedir. Hakem değerlendirme süresinin çok uzaması durumunda editör, bir sonraki toplantıda editör kuruluna danışarak hakem değişikliğine gidebilmektedir.

Hakem değerlendirmelerinin olumlu yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörleri ilgili hakem görüşlerini kabul etme ya da reddetme hakkına sahiptirler. Ancak, reddetme durumunda editör kurulu, hakem ve yazarlara reddetme kararının gerekçelerini sunmak zorundadır.

Hakem değerlendirmelerinin olumsuz (ret) yönde sonuçlanması üzerine, editör ve alan editörlerinin müdahale hakkı olmaksızın ilgili çalışma reddedilir. Hakemler ret kararlarını gerekçelendirmek durumundadır. Yazarların ret kararına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz durumu editör kurulu tarafından değerlendirilir.

Hakemlerin ilgili çalışmalardan düzeltme talep etmesi durumunda, yazarlara ilgili hakem değerlendirme raporları ve eğer varsa metin içi düzeltmeleri iletilip, düzeltme taleplerinin karşılanması beklenir. Düzeltme taleplerinin karşılanmadığına dair hakemler tarafından ve/veya editör kurulunca görüş oluşursa ilgili çalışma reddedilebilir. Hakem değerlendirmelerinin birinin olumlu diğerinin olumsuz olması durumunda, eğer hakemlerden bir majör düzeltme diğeri ret kararı verdiyse, editör kurulu üçüncü bir hakeme iletmeksizin çalışmayı reddedebilir. Hakemlerden birinin minör düzeltme diğerinin ret kararı vermesi durumundaysa, çalışma üçüncü bir hakeme iletilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesine göre çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağına editör kurulu karar verir.